Información para o vindeiro curso 2023/2024

As clases son en mércores, xoves e venres, en promedio tardes semanais. No segundo cuadrimestre tamén haberá algunhas clases de materias optativas en luns.

Está publicada a previsión de calendario e horarios.

No curso 2022/2023 o importe da matrícula do curso completo foi de 650,00 €. Está pendente a publicación dos prezos públicos para o curso 2023/2024.

As persoas interesadas deben realizar preinscrición previa (primeiro prazo do 3 ao 9 de xullo).
O procedemento e criterios de admisión pódense consultar no apartado correspondente da web.