O vindeiro curso comezará co formato de docencia mixta

– As clases impartiranse de xeito virtual a través do Campus Remoto.

– Poderá haber algunhas sesións presenciais no caso das materias nas que se utilizan laboratorios, espazos deportivos e aula de música. Nestes casos, no caso de superarse os aforos dos espazos, que están limitados por causa da Covid-19, o estudantado asistirá de xeito rotatorio. Estableceranse quendas dentro dos horarios xa aprobados.

No caso de mellorar ou empeorar a situación sanitaria cambiaríase de modalidade, pasando a docencia totalmente presencial ou virtual.

Consulta o apartado horarios.