Previsión de calendario académico e horario

Publicada previsión de calendario académico e horario para o curso académico 2022/2023