Curso académico 2023/2024

En promedio hai dúas tardes de clase semanais. Están repartidas entre mércores, xoves e venres. No segundo cuadrimestre tamén hai algunhas clases de materias optativas en luns.

As materias do primeiro cuadrimestre son obrigatorias, e as do segundo optativas (excepto Prácticum e TFM, que son obrigatorias).

O horario de clase será:

  • Materias de 4.5 ECTS: das 16.00 h ás 20.30 h.
  • Materias de 3 ECTS: das 16.00 h ás 21.00 h.

As clases terán lugar na Aula 10 da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte. Algunhas materias empregan ademais outros espazos que se indican no horario.

Horario DIDES 2023/2024