É unha materia obrigatoria do plan de estudos que consta de 6 créditos. O seu propósito central será relacionar a formación adquirida no mestrado cos diferentes contextos educativos innovadores propios da educación do século XXI. Tamén terá un papel chave na formulación de problemas e cuestións necesarias á hora de investigar, co obxecto de situar a práctica profesional innovadora no centro da formación.

 

Prácticas externas – curso 2022/2023

1ª entrega Prácticum: 12 de xuño de 2023
2ª entrega Prácticum: 4 de xullo de 2023

 

 

Coordinación das prácticas

Uxío Pérez Rodríguez