Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descrición Comezo Fin
Bolsa Xeral do MEFP 2022/2023
Convocatoria pechada
30/03/2022 12/05/2022
Bolsas de Colaboración en Departamentos Universitarios. Convocatoria 2022/2023
Convocatoria pechada
16/06/2022 22/09/2022

Universidade de Vigo

Descrición Comezo Fin
Bolsa para o inicio de estudos en Máster oficial, 2021/2022
Convocatoria pechada
21/12/2021 31/01/2022
Bolsas "Ourense rural" para o estudantado do campus de Ourense, curso 2021/2022
Convocatoria pechada
05/10/2021 21/10/2021
Bolsas de axuda ao estudo 2021/2022
Convocatoria pechada
24/12/2021 31/01/2022
Bolsas para a realización de actividades de carácter formativo para o alumnado de Grao e Máster da Universidade de Vigo, 2021/2022
Convocatoria pechada
15/06/2022 08/07/2022
Bolsas para o estudantado beneficiario ou solicitante de protección internacional, 2022/2023
Convocatoria pechada
18/07/2022 15/09/2022
Bolsas Santander Estudos | Progreso 2022/2023
Convocatoria aberta
02/06/2022 11/10/2022

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Descrición Comezo Fin

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descrición Comezo Fin

Universidade de Vigo

Descrición Comezo Fin
Bolsa Comedor 2021/2022
Convocatoria pechada
31/12/2021 31/01/2022
Bolsa de atención a estudantado con necesidades específicas de apoio educativo, 2020/2021
Convocatoria pechada
01/07/2020 31/03/2021
Bolsas destinadas a persoas con discapacidade intelectual para a formación práctica, curso 2021/2022
Convocatoria pechada
24/11/2021 17/12/2021
Bolsas Oportunidade ao Talento
Convocatoria pechada
06/07/2021 11/10/2021

Xunta de Galicia

Descrición Comezo Fin

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Descrición Comezo Fin

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descrición Comezo Fin

Universidade de Vigo

Descrición Comezo Fin
Bolsas de formación en centros de investigación 2022/2023
Convocatoria pechada
30/06/2022 26/07/2022
Bolsas de formación en centros universitarios 2022/2023
Convocatoria pechada
29/06/2022 26/07/2022
Bolsas de formación en sistemas informáticos 2022/2023
Convocatoria pechada
28/06/2022 26/07/2022
Bolsas de formación en unidades e áreas 2022/2023
Convocatoria pechada
29/06/2022 26/07/2022
Bolsas para a realización de cursos no Centro de Linguas, 2021/2022
Convocatoria pechada
17/02/2022 21/03/2022
Programa de bolsas-prácticas Fundación ONCE-CRUE
Convocatoria pechada
29/12/2021 31/01/2022

Xunta de Galicia

Descrición Comezo Fin

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Descrición Comezo Fin

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descrición Comezo Fin

Universidade de Vigo

Descrición Comezo Fin

Xunta de Galicia

Descrición Comezo Fin

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Descrición Comezo Fin

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descrición Comezo Fin

Universidade de Vigo

Descrición Comezo Fin
Bolsas de mobilidade para o estudantado dos mestrados universitarios, 2021/2022
Convocatoria pechada
03/05/2022 30/05/2022

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Descrición Comezo Fin

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descrición Comezo Fin
Certame Universitario Arquímedes
Convocatoria pechada
21/10/2021 20/11/2021

Xunta de Galicia

Descrición Comezo Fin
Premio Comunicar en Igualdade
Convocatoria pechada
01/03/2019 16/09/2019
Premios Valedora do Pobo TFG/TFM en materia de igualdade
Convocatoria pechada
17/03/2020 15/10/2020

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Descrición Comezo Fin