Denominación Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria pola Universidade da Coruña; a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo
Código RUCT do título 4316441
Rama de coñecemento Ciencias sociais e xurídicas
Centros onde se imparte Facultade de CC da Educación (UDC)
Facultade de CC da Ed. e do Deporte (UVIGO)
Facultade de CC da Educación (USC)
Modalidade de ensino Presencial
Prazas de novo ingreso ofertadas 20 prazas
Nº de créditos ECTS 60 (24 obrigatorios / 21 optativos / 6 Prácticum / 9 TFM)
Linguas de impartición Castelán, galego
Normas de Permanencia Normativa de permanencia na UVigo
Información sobre a expedición do Suplemento Europeo ao Título Requisitos: RD 22/2015 (BOE 07/02/2015)
Coordinación do título Camilo José Carrillo González
Data de autorización da implantación pola Xunta de Galicia 13/06/2018 (DOG 29/06/2018)
Data de aprobación polo Consello de Ministros 29/08/2018 (BOE 07/09/2018)
Publicación do Plan de Estudos BOE 06/02/2019 e DOG 12/02/2019
Memoria vixente do título Memoria do título