Primeiro cuadrimestre

Materias obrigatorias

O plan de estudos deste máster consta de varias materias de carácter obligatorio cunha carga importante no número de créditos ECTS, que son as que se establecen a continuación (pulsa no seu nome para acceder á guía docente):

Materia ECTS
A contorna como recurso educativo 4.5
Análise de experiencias interdisciplinares 4.5
Deseño de proxectos interdisciplinares 4.5
AICLE 4.5
Metodoloxía de investigación educativa 3.0
Aplicación das TIC na innovación educativa 3.0

 

Segundo cuadrimestre

Materias optativas

Cursaranse 21 créditos ECTS de materias optativas a escoller entre as seguintes:

 

Materia ECTS
Investigación e innovación en Didáctica das Ciencias Experimentais 3.0
Novas tendencias na Educación ambiental 3.0
Traballo por proxectos en Educación Física 3.0
Investigación e innovación en Didáctica da expresión corporal 3.0
Investigación e innovación en educación musical 3.0
Expresión musical e novas tecnoloxías. Estratexias didácticas 3.0
Investigación e innovación en didáctica das artes visuais 3.0
Procesos e estratexias en fotografía e arte contemporánea 3.0
Investigación e innovación en didáctica da língua e a literatura estranxeira (inglés/francés) 3.0
Investigación e innovación en didáctica das línguas iniciais e as súas literaturas 3.0
Dificultades na aprendizaxe das matemáticas. Enfoque práctico 3.0
Investigación e innovación na Didáctica das ciencias sociais 3.0
Investigación e innovación en Didáctica da matemática 3.0
Dificultades na aprendizaxe das matemáticas. Enfoque práctico 3.0

 

Materias obrigatorias

Estas materias permitirá ao estudantado aplicar na práctica profesional os coñecementos adquiridos no máster. Regularanse polo especificado na normativa da Universidade de Vigo e pola normativa propia do máster.

Materia ECTS
Prácticas externas 6.0
Traballo Fin de Máster 9.0